HUURVOORWAARDEN

Stacaravan de Zeester

Huurvoorwaarden

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

1. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot stacaravan de Zeester, handelsnaam van Verhuur de Zeester ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61158690.

2. De verhuur
De stacaravan verhuren wij voor een vooraf afgesproken periode, vermeld in de reservering. Aankomst en vertrekdag is op een zaterdag tenzij anders vermeld. De verhuur is voor recreatief gebruik. De hoofdhuurder dient minstens 21 jaar oud te zijn op de dag van aankomst.

3. Aantal personen en huisdier(en)
In onze stacaravan is geschikt voor maximaal 4 personen, of 5 als er een kindje meegaat dat in een babybed slaapt. De huurtarieven zijn, mede ook gezien de kosten, op dit maximum gebaseerd. Overdag visite ontvangen is natuurlijk geen enkel probleem. Meldt u zich dan alstublieft wel bij de receptie. Houdt u zich niet aan dit maximum aantal personen (voor overnachting), dan behouden wij het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Bij constatering aan het eind van de huurperiode houden wij het recht voor om de borg in te houden.
In de stacaravan zijn maximaal 2 honden toegestaan. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.

4. De huurprijs en bijkomende kosten
De huurprijs staat op ons tarievenoverzicht vermeld. Deze huurprijs is inclusief:
• Gas
• Water
• Elektriciteit
• Wifi
Bijkomende kosten zijn de verplichte eindschoonmaak en de borg. De camping zelf berekent kampgeld. Deze zijn inclusief de toeristenbelasting en eventuele huisdieren en dienen nog rechtstreeks aan de camping te worden betaald.

5. Schoonmaken
We verwachten dat u de stacaravan netjes en opgeruimd achterlaat. De stacaravan wordt na uw verblijf schoongemaakt. De kosten hiervan staan vermeld bij de tarieven onder bijkomende kosten en brengen wij u vooraf in rekening.

6. De reservering
6.1 Reserveringsaanvraag
Na uw reserveringsaanvraag ontvangt u van ons per e-mail een automatisch bericht met daarin de gegevens van uw boeking. Vervolgens ontvangt u per e-mail, binnen drie werkdagen, de voorlopige reservering met de bijbehorende factuur. De reservering is definitief wanneer het bedrag van de aanbetaling door ons op genoemde bankrekening ontvangen is. Daarna ontvangt u van ons de bevestiging van deze aanbetaling inclusief het definitieve reserveringsbewijs.
Is deze aanbetaling niet binnen op de op de factuur vermelde datum, dan vervalt de reservering stilzwijgend. Door middel van de aanbetaling gaat u akkoord met de voorwaarden zoals opgenomen in dit document.
Wij verzoeken u het restantbedrag tijdig op onze rekening bij te schrijven conform de vervaldatum op de factuur. Is het bedrag niet op onze rekening bijgeschreven, dan zal dit gezien worden als een annulering van de reservering door u. Wij verwijzen u naar artikel 12 van deze huurvoorwaarden. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de stacaravan opnieuw voor verhuur aan derden aan te bieden.
Als u binnen 8 weken voor de start van de huurperiode boekt, betaalt u ineens het volledige bedrag (huur, eventueel bijkomende kosten en de borg).
6.2 Samenloop
In het geval dat een vakantieperiode door meerdere boekingen wordt overlapt geldt het tijdstip van ontvangst van de boekingen. In dit geval wordt per e-mail contact opgenomen met alle betrokkenen.

7. Aankomst en vertrek
Bij aankomst op de camping moet u zich melden bij de receptie. Hier ontvangt u, bij het tonen van het reserveringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs, de sleutels van de stacaravan. Raakt u deze kwijt, dan zullen wij deze moeten vervangen. De kosten worden verrekend met de borg.
Bij de receptie ontvangt u ook de key voor de slagboom om de camping op te rijden. De borg van de key van de slagboom bedragen € 25 en dient u ter plaatse te betalen bij de receptie. Na inlevering van deze key ontvangt u dit bedrag terug.
Tussen 22.00 uur en 7.30 uur is het niet mogelijk de camping op te rijden. U dient dan de auto op de parkeerplaats voor de slagboom te parkeren.
De huurperiode begint om 15.00 uur. In verband met schoonmaak en controle is het niet mogelijk de sleutel eerder in ontvangst te nemen. Uiteraard bent u al wel welkom op de camping.
Wij doen ons best de stacaravan geheel voor u in orde te maken. Toch raden wij u aan de stacaravan bij aankomst te controleren. Is er schade of iets niet aanwezig, geef dit dan dezelfde dag nog aan ons door telefonisch of per e-mail. Het telefoonnummer en e-mailadres vindt u op het reserveringsbewijs. De inventarislijst vindt u in de Informatiemap die u in de stacaravan aantreft. Zo voorkomt u dat u hiervoor aansprakelijk gesteld wordt. Komen er achteraf klachten, meldingen van schades of vermissingen binnen, dan kunnen wij dit niet meer op waarheid beoordelen en wordt dit alsnog ingehouden op de borg.
Op de dag van vertrek dient u zich uiterlijk om 11.00 uur bij de receptie af te melden en de sleutels van de stacaravan en de slagboom in te leveren. De borg van de key van de slagboom ontvangt u dan direct terug. Wij vragen u de stacaravan netjes en opgeruimd achter te laten (dat wil onder andere zeggen de vaat schoon, de koelkast leeg , vloeren geveegd en vuilnisbakken geleegd). Controle vindt later plaats.
Indien u een midweek heeft geboekt bent u op maandag vanaf 11 uur welkom. Op de dag van vertrek dient u de sleutels in te leveren uiterlijk om 17.00 uur. De receptie is gesloten na 17.30 uur. Houdt hier rekening mee.

8. Reglementen
Alle gasten van stacaravan de Zeester dienen zich te houden aan deze huurvoorwaarden en de voorwaarden/regels van de camping. Bij overtreding van deze huurvoorwaarden en/of de voorwaarden/regels van de camping heeft de Zeester het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker, terstond van de camping te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9. Regels
9.1 Roken
Het is verboden te roken in de stacaravan. Wanneer wij, tijdens of na de huurperiode, constateren dat er toch gerookt is binnen in de stacaravan, dan behouden wij het recht voor om de volledige borg in te houden en eventueel extra gemaakte kosten op u te verhalen.
9.2 Huisdier
Uw hond (maximaal 2) mag niet op de banken/stoelen en de bedden in de stacaravan. Wordt hieraan niet voldaan, dan behouden wij het recht voor om de volledige borg in te houden en eventueel extra gemaakte kosten op u te verhalen.
9.3 Overlast
Wanneer u overlast veroorzaakt, zal de campingbeheerder u hierop aanspreken. U bent verplicht zijn/haar aanwijzingen op te volgen. Wordt u van het terrein gestuurd, dan volgt er nooit een teruggave van de huur en/of borg.

10. Schade of vermissing
We gaan ervan uit dat u zorgvuldig met onze stacaravan om zult gaan. In de stacaravan is een inventarislijst aanwezig. Mochten er onverhoopt schades/vermissingen zijn die door u of uw gezelschap veroorzaakt zijn, dan vragen wij u dat aan te geven telefonisch of per e-mail (zie reserveringsbewijs) waarbij u aangeeft welke schade/vermissing er is, zodat wij het voorwerp en/of de schade tijdig kunnen vervangen/repareren. De kosten verrekenen wij met uw borg.

11. Borg
De borg is € 50,00, ongeacht de huurperiode. Binnen 14 dagen na de huurperiode wordt deze op uw bankrekening teruggestort, mits er geen sprake is van beschadiging of vermissing of anderszins genoemd in deze huurvoorwaarden. Deze kosten zullen wij op de borg inhouden. Als deze kosten hoger zijn dan de borg, sturen wij u een rekening voor dit restbedrag. Deze dient u binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

12. Annuleringskosten/verzekering
Indien een definitieve reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken na de boekingsdatum zijn de kosten € 35,00. Indien er wordt geannuleerd tot zes weken voor de aankomstdatum volgt er geen teruggave van de aanbetaling.
Indien ook het restantbedrag reeds is betaald geldt bij annulering binnen tot vier weken voor de aankomstdatum een restitutie van 50% van het totaalbedrag. Als de annulering plaatsvindt tot twee weken voor aankomst is de restitutie 25% van het totaalbedrag. Bij annuleren na twee weken, of later voor aankomst, volgt er geen restitutie.
Het totaalbedrag zal naar evenredigheid gerestitueerd worden aan de originele huurder, indien de stacaravan door een derde op voordracht van de originele huurder en met schriftelijke instemming van de Zeester, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. De eventuele restitutie aan de originele huurder zal pas geschieden na ontvangst van de betaling van de nieuwe huurder.
Bij voortijdig vertrek van huurder voor de opgegeven vertrekdatum van de vakantieperiode is het volledige totaalbedrag voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd.
Wij raden u aan zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

13. Overmacht
In het geval dat wij,al dan niet tijdelijk, door overmacht niet in staat zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren dan heeft u recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade. Er is sprake van overmacht indien buiten de wil van ons geheel of gedeeltelijk uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven.

14. Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze stacaravan.

15. Informatie
Informatie (zoals op de website en aanwezig in de stacaravan) verstrekken wij te goeder trouw. Wij behouden ons het recht voor hierin verandering aan te brengen tussen het moment van reservering en de aanvang van uw huurperiode. Alle informatie betreffende toerisme en activiteiten baseren wij op informatie van derden en valt buiten onze verantwoordelijkheid.

 

Download huurvoorwaarden

Bovenstaande huurvoorwaarden kunt u ook downloaden in een pdf document. Deze tekst hoort bij de onderstaande pdf versie 25401.17 en is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2017.